Gozla
Home » Applications » Auto & Vehicles » Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android

Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android

הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר
  • Comments : 5
( 203 ) 3/5 100%
Share

Screenshots

Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר 1656853040000 For Android

download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר apk

הראל סוויץ' - אפליקציית ביטוח הרכב לפי קילומטראז' של הראל, מלווה אותך לכל אורך הדרך: היא תסייע לך לעקוב אחר הקילומטרים שנסעת בכל רגע נתון ולדעת מה התשלום הצפוי לך בסוף החודש. כי עם ביטוח לפי קילומטר של הראל – משלמים לפי הקילומטרים שנוסעים.

עוד באפליקציה:

• שמירת רישיונות ומסמכים
• הנחיות לשעת חירום ותאונה
• הזמנת שירותי דרך
• הסברים על נוריות האזהרה השונות ברכב

האפליקציה מיועדת למבוטחים בפוליסת ביטוח הרכב הראל סוויץ', שברכבם הותקן רכיב חכם של חברת איתוראן. הפוליסה אידיאלית לנהגים שלא מרבים בנסיעות. כי עם הראל סוויץ', אם נוסעים מעט – גם משלמים מעט על ביטוח הרכב.

Free: Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטרהראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר
Download הראל סוויץ' – ביטוח רכב לפי קילומטר Free For Android